MENÜ

Videokrácia 2.0.

Narratíva-terjesző, videó alapú IT- kommunikációs megoldások (I. rész)
A karitatív hálózatok munkatársait segítő struktúrák kiszolgálása minden szinten.

 

A egy karitatív szervezet hitre, elhivatottságra, bizalomhálózatra épülő értékszövetség, érdekközösség. A polgárok, nem elsősorban a közösségek írott programjainak, ismeretére, hanem a vezetők, munkatársak  üzeneteire, világmagyarázatukra, célrendszerükre, tetteikre reagálnak.  Országos kommunikációs felületek szűkében lévő közösség minden korábbinál nagyobb mértékben kell hogy építsen, a munkatársak személyes kvalitásaira, mert  ez is kell ahhoz, hogy a polgárok bizalmukba fogadják, ezáltal válnak támogatókká.


"A polgárok elsősorban világképeket, világmagyarázatokat támogatnak. Más szóval értelmezési keretet, elegánsan mondva narratívát. A legjobb karitatív szervezetek sikerének egyik kulcsa, hogy sikeresen építették fel saját világmagyarázatukat, és ezt képzett, elkötelezett munkatársakkal és modern technikával juttatják el a polgárokhoz.

A "modern rohanó" világ a szerzésre, birtoklásra, a gazdagság hajszolására ösztönző pénzköszpontú piacgazdasági kommunikáció kioltja az embereknek a szolidaritás az önzetlen szeretet iránti vágyát. Azok segítése akik önhibájukon kívül nem tudják javítani életfeltételeiket nem üzlet. A romló gazdasági helyzet miatt is egyre nehezebb a segítőkész emberek bizalmát megnyerni. Az üzenetek, a narratívák a szeretet mindenható erejéről, a keresztény élet és értékek tiszteletéről csak egyre szűkülő csatornákon áramlanak

"Aki pedig elveszti a narratívák versenyét, az veszíteni fog az értékek versengésében is és ez a társadalom hanyatlásához vezet.


A narratív kommunikációs IT megoldások oksági alapjait a  megvilágított alapvetések, képezik. A támogató polgárok azt várják el, hogy mutasd az arcodat, környezetedet, világlátásodat, képességeidet, céljaidat, „elfogadlak ha bemutatod mi a világképed”. Személyesen beszélj, nekem arról mit csinálsz.Tudnom kell hogy ismered e a problémákat, hogyan tudsz-e a rászorulókon segíteni, hogyan tudok én neked segíteni  azért, hogy az amit te el akarsz érni az megvalósuljon. Támogatlak, ha megismertelek, mert látom, hogy ez nekem is jó.

 

Következtetés: A lehető legtöbb és legjobb személyes kommunikációs technológia alkalmazásával rendszeresen el kell érni a polgárokat, a bizalomüzenetek a narratívák rendszeres közvetítésével.

Erre ez-idáig a TV csatornákat, az újságokat, a plakátokat, brosúrákat, rendezvényeket használták a közösségek. És csak kis-részben a videokommunikációt! Ma már az érdektelen (ellenérdekelt) médiamonopóliumok és a forráshiány miatt (nem csak pénz) erre csak jelképesen van lehetőség. Az is egy megoldás (persze a legjobb), hogy személyesen el kell menni minden (érdeklődő) polgárhoz, és személyesen beszélgetni a narratívákról, erről nem lehet lemondani. Sajnos egy rövid kampányban egy "szegény" párt kevésé lehetne csak ezzel eredményes!

 

A "talpalásos" módszer csak ritkán alkalmazható. Sajnos ahhoz, hogy a választók 20%-hoz eljusson akárcsak egy-egy önkormányzati képviselő jelölt öt perc erejéig (tizenegyezer jelölt, egymillió választópolgár) legalább két-három hónapos kampányidőszak, rengeteg idő és pénz, hatalmas egyeztető, és támogató segítő háttérapparátus kellene. Mindez ma nincs, ezért a politikai marketing stratégiát az új internetes kommunikációs megoldásokra kell építeni.

Az IT kommunikációnak az egyik, hatékony oldala a központi, honlap, (és a választókerületi-képviselői, vezetői honlapok, ha vannak) köré épített (narratíva) kiszolgáló hálózat, valamint a személyes közösségi oldalak, ahol a választó (a tag a szimpatizáns) keresi fel a pártot, a honlapját, a vezetők blogját, közösségi oldalát. Itt is fontos szempont a jó áttekinthetőség, a tematizáltság, az egyszerű szerkezet.

 

A központi honlap kapcsolati technikája, a politikai marketing része, az írott hírlevél, fórumok, a honlapvideók (nézettség és aktivitás a választók 1-2%-a). Ez a párttagok és a kapcsolatot igénylő szimpatizánsok narratív információkkal való ellátásának fontos csatornája, de nem több.

 

Tapasztalat és a felmérések szerint sajnos a választói célközönség felé a normál hírlevél hatékonysága jelentősen csökkent (nem nyitják meg, vagy csak 8mp), így nem jut el eredményesen azokhoz a választókhoz, akik idáig a hagyományos médiákból tájékozódtak. Új megoldásokat kell ezen belül választani! A nemzetközi "benchmarking" (keresd a legjobbat és másold technika) alkalmazásával ki lehet választani (mintaként)  a legjobb és legegyszerűbb megoldásokat.

Ma már, a totális (hamis) fülkeforradalmi narratíva kommunikáció uralma épül, 
erre kell választ, feleletmegoldást találni!

 

Videoközpontú narratíva technológia

Ez az összeállítás a továbbiakban az olcsó és narratív politikai marketingről, az IT videokommunikációs alkalmazásokról, és az azok támogató szolgáltatói környezetről szól. A javaslat egy önfinanszírozó lehetőség, amely a egy kommunikációs szolgáltatáscsomag igénybevételét preferálja és a (szimpatizáns) támogató hálózat létrehozásának bemutatása köré szerveződik. Ez a megoldás csak minimális központi erőforrásokat igényel. Ez egy közösségi bartel támogatását jelenti.

A közösség (DK) ingyenesen használja a tagjai tulajdonában lévő kommunikációs technológiát, cserébe a közösségi személyes kapcsolati információk felhasználását a kiépülést támogatja. A működtető hálózat technikai képzését a szolgáltató végzi. Ebben a megoldásban a független szolgáltatói hálózat kölcsönös előnyökre, a személyes közreműködésre, a jelentős (képviselői, jelölti) autonómiára épül. A központi (DK) IT forrásokkal akkreditált (kezelt) kiszolgáló rendszerek, nem csak ellenőrző kézben-tartó, hanem többségében online szolgáltatással, "önköltséges narratíva webáruház" jelleggel is működnének.

A jól érzékelhető kommunikációs technológiai, és innovációs lemaradás miatt (látszólag)  nehéz elfogadni ma Magyarországon. A Cisco Systems (vezető IT világcég)  prognózisát az internet  kommunikációs változásairól, amely azt jelzi, hogy évente megduplázódik személyes IT videó-kommunikációra az igény, 2013-ra az összes alkalmazott IT kommunikáció több mint 60%-a videó alapú lesz.

Globális fogyasztói internetes forgalom változása

Azt mondják egyesek, „ej ráérünk arra még”, lehetséges, hogy nálunk  két-három év késéssel lehet ezeket érzékelni.  Egyébként sincs erre pénzünk. Ez bizony nagy tévedés. A valóság talán fél, egy év, az is rétegfüggő. Az előrelátó innovatív szervezetek nem számolnak ezzel (lásd sörözős videó,> Fidesz), sőt segítik saját szervezeteikben az önfinanszírozó videokommunikációt (Jobbik több ezer fős hálózat már most), és az azt kiszolgáló autonóm IT környezet elterjedését, mivel jól látható helyzeti előnyt jelent ezek ismerete és alkalmazása a narratív kommunikációban.

Ami a fentiekből körvonalazódik az egy komplett kommunikációs narratívakezelő és "forgalmazó" koncepció igénye, a meglévő gyakorlat kiegészítése, amelynek csak az egyik ága az internet, az IT technológia. Ma a legfőbb narratíva "tanítómestereink" Gyurcsány FerencGréczy ZsoltDebreczeni József,  Molnár Csaba, és a DK szakértői, vezetői.

Ha mi akarunk a legjobbak lenni át kell alakulnunk (DK) tudatos "narratíva gyárrá", tervekkel, képzéssel, termékekkel, programokkal, célközönség megjelölésével, "online kiszállítási" rendszerrel ösztönzéssel, érdekeltséggel! Első lépésben (források) azt kellene minőségi szinten megoldani, hogy a vezetők időszakos  (videó) jegyzeteikkel (és cikkeikkel) minden párttaghoz és szimpatizánshoz direkt formában eljussanakvideoblog videolevél formában is.

A meglévő és az új forrásokat tematizálva, visszacsatolási lehetőségekkel, akár kivonatolt, a lényeget tartalmazó  összegzéssel (heti, havi videoblogban), videohírlevélben forrásanyag (linkekkel) kiegészítéssel kellene ellátni. A folyamat (narrativagyár) akkor lesz életképes ha az elnökség, a "frakció" minden tagja ebben kiveszi a részét (akár napi videointerjú, híradás a parlamentből)!

Ebben a javaslatban új struturális szereplőre jelenik meg (TKSZ). A vidéki kommunikációs koordinációt a véleményvezérnek is alkalmas (irástudó, blogger), DK területi (régiós) kommunikáció-szervezők TEAM-je a bemutatott (iWowWe) technika kiképzett mesterei tartják a kezükben. Jóváhagyott eljárásrendek alapján továbbítják a fogadó szintekre a kínálati anyagokat összeállításokat, és az egyéb (újság, nyomda, fotós, kamera, hangosítás, internetes TV, rádió, plakát szórólap) kommunikációs feladatokat is irányítják.

A DK tagok és szimpatizánsok száma régióként is meghaladhatja a több ezer embert. Egy-egy régióban a választókerületek 10-15 szervezőjével képviselőjelöltjével együtt, rendszeresen (videokonferencián, és videolevélben) kommunikálva segítik a kommunikációs csatornák működését is, amely az egyéb pártfeledatokra is (sőt) alkalmas.

Hálózati struktúra modellje itt.

Ez a struktúra (fogyasztói és szolgáltatói hálózat egyben) már az első lépcsőben több tízezer baloldali embert érinthet. Fontos, hogy mindenki legyen képes kezelni a fogadó IT technikákat és forrásokat (rugalmas, utazásmentes képzési lehetőség is kell). Jelenleg talán néhány ezren vagyunk a DK körül akik ezt (cikkek elolvasása, videók megnézése) valamilyen rendszerességgel teszik. Többnyire kevesen vagyunk akik rendszeresen továbbküldik, megosztják a fontos információkat, sokszor technikai, vagy ismeretproblémák miatt is.

Ez persze az első lépés, mindezeket, és a DK-s választókerületi képviselőkhöz is köthető vizuális üzeneteket a választókhoz kell eljuttatni. Mivel a választók tízezreihez való tematizált eljutás, (IT kommunikáció) nem terhelheti néhány tucat (központi önkéntes) ember vállát. Több száz "önkéntes és érdekelt" aktivistát kell ebbe az rendszeres előkészítő és elosztó munkába bekapcsolni, amelynek része lehet a kifejlett állapotában egy több tízezer (akár százezer) fős folyamatosan változó, továbbító hírlevélhálózat is, központi email cím nyilvántartás nélkül. Az alkalmas videohírlevél, sejtkapcsolatos hálózat kialakítását igényli, önszerveződésen és az önfinanszírozáson és bizalmon alapulva. A választói kommunikációban (a mai helyzetben) fontos az anonimitás biztosítása. A videohírlevél és videokonferencia kommunikációban is megoldható, hogy az érdeklődő, a csak erre a célra létrehozott (gmail) e-mail címmel és anonim felhasználónévvel jelenjen meg. A lakóhelyként csak a régiót és a választási kerületet kell megjelölni.

A közösségi hálózatokban már most jobbak vagyunk mint Európa

 


 

Ez a honlap részletezi az alkalmas  videokommunikációs technológiákat,

a szolgáltatási és önfinanszírozási lehetőségeket (alap, havi 20 dollár/szolgáltatási hely kezelő).

videolevél >> videohírlevél >> videoblog >> online rendezvények a videokonferencia (termekben)

Az iWowWe technológia alkalmas:

narratív kommunikációra, képzésre, taggyűlésre, munkabizottságok,
kampánystáb és szakmai műhelyek megbeszéléseire
pártszavazásra (szavazókörök), személyes kapcsolatra a választókkal, a párttagokkal...stb.

És legfőképpen alkalmas, személyes politikai marketingre minden szinten!

 

Kiegészítők és tematizált megoldások a fentieken túl:

1. Minden demokratikusan gondolkodó szavazóhoz (aki igényli és fogadja) el kell juttatni az igazságot, a tényeket a mai és korábbi folyamatokról és eseményekről az aktivistáink (minden párttag) segítségével és közreműködésével ("kopogtató" tájékoztatás, kampány már most), személyes (írott), rendezvény, vagy klub formában - Demokratikus TEADÉLUTÁN mozgalom- videovetítési lehetőséggel . Háttér-információkkal (internet, tematikus videolevél) kell ellátni azokat akik ezt szervezik!

2. Folyamatosan széles körben (ahol lehet) baloldali fórumokat kell generálni (online újságok) és működtetni, a meglévőket népszerűsíteni ("300 véleményvezér") Ezek képzéséhez a konferenciatermeket lehet használni.

3. Önfinanszírozó internetes képzési és önképzési hálózatokat kell kialakítani a XXI. századi technikákról, és eljárásokról (konferenciaterem, tematikus hírlevelek, oktatási anyagok videolevélben).

4. Legtöbb esetben is a finanszírozáshoz a szerény saját erő kevés, ezért be kell engedni (támogatni kell) a legjobb, közösségi munkamódszereken alapuló üzleti megoldásokat DK-n kívüli egyesületi formába szervezett ellenőrzéssel, és vállalt támogatási opcióval (3-5%).

5. A DK számviteli felügyelete alatt állón egyesület bekapcsolásával a hardver kínálatot (akár használt) is a saját DK közeli vállalkozások közreműködésével bővíteni (engedményt).

6. Az egyesülettel önfinanszírozó hálózatot lehetne kialakítani (.pdf terjesztésű nyomtatott sajtó-összefoglalók) azok részére akik nem tudnak már kapcsolódni az internethez, de igénylik a heti tájékoztatást (pl.4-8 A/4 oldalas lapféle, fekete-fehérben, önköltsége ~150-200 Ft/alk.) a nyomtatási költségek megtérítése.

7. Fürkész sajtó nélküli, közösségépítő módszervásár táborok (internetes konferencia követéssel azoknak akik nem tudnak utazni) a hatásos önkormányzati és országgyűlési képviselői kampánytechnikákról. Prekoncepciók megvitatása.

8.Az Internetes (google dok, face dok. videokonferencia, Skype ) technikák használatával, ajánlandó kampány és kiválasztási eljárások kidolgozása munkacsoportokban a választókerületi pártszervezetek számára.

9. A szabadság, a szolidaritás, a demokrácia, a köztársaság híveivel együttműködés minden szinten, minden lehetséges akcióban, minden választási helyzetben, ajánlások internetes technikák. Kerekasztalok Köz-Társaság klubok közös működtetése, "demokratikus vegyértékek" és kompromisszum hajlam kimutatása, internetes fórumok.

Meridián: 2007 -ben mért adatok! Az e-mail kommunikációban
a becslések alapján megközelítjük az Európai átlagot, 2011-ben (40%)

http://www.slideshare.net/rabbitblog/iab-europe-mcdc-focus-on-hungary

 

Öt szakasz kialakítását javaslom:

1. DK videokrácia 2.0 A meglévő források, honlapok és technikák elemzése, kritika és módosítási javaslatokeljárás szinten, a saját honlap folyamatos minőségi, tartalmi és funkcionális javítása a videotechnológia narratíva forrás szempontjából (benchmarking).

2. Hírháló építése tudásbázis. A Facebook  a Blogok a weboldalak és a kiemelt videokommunikációs  technológiák módszertani összehangolása funkcionális tematizálása, online kézikönyv, Eljárás szintű anyag készítése (hogyan kell). Rendszeres tájékoztatás képzés ezekről minden szinten (videokonferencia).

3. Koordináció. A sokszínű DK kommunikációs működés összehangolása az irányított (választókerületi) platform működéssel, rendezvények tájékoztatók, munkaértekezletek, fórumok, hirdetőfalak, tapasztalati híranyagának (főleg videó) tematizált és minőségi katalogizálása. Választási benchmarking (a legjobb módszerek keresése terjesztése). Eljárás.

4.Önfinanszírozó források. Az előzőekhez nagyon sok, egyénileg felajánlandó, támogató pénz kellene ami nincs. Lehetőséget kell adni tagjainknak, hogy ezt és a munkájuk ellenértékét megkeressék. A honlapon bemutatott lehetőségen kívül is vannak jó internetes keresetkiegészítő lehetőségek. Érdemes ezeket megvizsgálni és DK szinten akkreditálni. Támogatható (ellenőrzött) munka melletti hálózatos, mátrixos ajánlati jövedelemforrások bemutatására, ajánlására, alkalmas (kvázi külső) független egyesületi felületek működtetése klubtagsági (DK-nak megy a támogatás, DK tagság a feltétel), egyesületi alapon (pl. Független Kisvállalkozók Klubja). Egyéb támogatások, gyűjtése webes karitatív tevékenység. Eljárás.

5. Hírcsatorna, videohírlevél struktúra. A közvetlen DK tagi hírcsatorna struktúrán kívül, érdemes lenne decentralizált, véleményvezérek képviselők (jelöltek) által területileg koordinált struktúrát létrehozni, amely a képviselői blogok, honlapok segítségével kétirányúvá is válhat.

Központ kommunikációs és képzési irányítás (oktatás, szabadegyetem, narratívagyár)>> Régióközpont (elosztó) >> Országgyűlési választókerületi IT koordinátor (személyes honlap is)>> kistérségi szervező (honlaptámogatás) >> kistérségi önkormányzati képviselők (jelöltek), szervező továbbító hálózata >> választópolgár.

 

Magyarországon a vezetékes internet elérés több mint 2 millió háztartásban van!

Megcélzott területi, regionális és kistérségi központokra épülő 
kommunikációs struktúra, központonként 20-50 ezer választó

A kistérségi hálózatok szervezése működtetése  két három régiógazda párttag
aktív közreműködését igényli.

 

Régió neveTerület
(km²)
NépességNép-
sűrű-
ség
(fő/km²)
MegyékMegyei jogú városok
Észak-Magyarország 13 428 1 209 142 90 Borsod-Abaúj-Zemplén
HevesNógrád
MiskolcEgerSalgótarján
Észak-Alföld 17 749 1 492 502 84 Hajdú-Bihar
Jász-Nagykun-Szolnok
,Szabolcs-Szatmár-Bereg
Debrecen
Szolnok
Nyíregyháza
Dél-Alföld 18 339 1 318 214 71 Bács-Kiskun
Békés
Csongrád
KecskemétBékéscsaba
Szeged,Hódmezővásárhely
Közép-Magyarország 6 919 2 951 436 426 Pest
Budapest
főváros
Érd
Közép-Dunántúl 11 237 1 098 654 97 Komárom-EsztergomFejér
Veszprém
TatabányaSzékesfehérvár,
Dunaújváros
Veszprém
Nyugat-Dunántúl 11 209 996 390 88 Győr-Moson-SopronVasZala GyőrSopronSzombathely,
Zalaegerszeg
Nagykanizsa
Dél-Dunántúl 14 169 947 986 66 Baranya
Somogy
Tolna
PécsKaposvárSzekszárd

 


Hogyan csináljuk saját TV-t?

>>Le kell másolni az SzMT-t+ iWowWe technológia.

Szakértői videó narratíva források (nepszava.com )

Hírek

 • Translated

  The page translated by Google


  http://bit.ly/t2Ijat

  <<<<<<<<<<<  >>>>>>>>>>

  Gyere velünk és légy szabad!

  A Napi 10 db
  VIDEÓLEVÉL MINDÍG INGYENES!!

  ---------------------------------------

 • Kapcsolati adatlap

  Kapcsolat, infó az EgészségSuli.hu -n lévő
  közös adatlapon keresztül

  KAPCSOLATI  ADATLAP

 • Innováció

  2011-óta az iWowWe cég
  a legjobbak között, 
  a videokommunikációban!

 • Társhonlapok

Weblap készítés ingyen

Asztali nézet